Certificeringen

Kwaliteitsmanagement heeft binnen Apics Flexjobs al sinds de oprichting de hoogste prioriteit. Apics Flexjobs onderscheidt zich van andere uitzendorganisaties met een moderne visie op uitzenden waarmee wij voor onze opdrachtgevers kostenbesparingen realiseren en we hen ontlasten, waarbij wij tegelijk onze uitzendkrachten continuïteit en een veilige werkomgeving kunnen garanderen.

Dat wij deze beloftes waarmaken blijkt uit de volgende certificeringen en keurmerken:

ISO 9001

De ISO 9001 norm stelt eisen aan het kwaliteitsbeleid van een organisatie met klanttevredenheid als doel. De certificering van een organisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling. Daarbij wordt gekeken of binnen de organisatie voldoende bewustzijn is van de eisen, of de processen en systemen zijn ingericht om aan de eisen te voldoen en of de prestatie-doelstellingen gerealiseerd worden.

NBBU / Keurmerk SNA

sna-keurmerklogo1Het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid maakt het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk voor werkgevers een stuk makkelijker en veiliger, omdat zij daarmee beter beschermd worden tegen fraude. De relatie tussen de werkgever en zijn NBBU-uitzendonderneming is omgeven door een aantal extra maatregelen die zijn vastgelegd in het SNA-keurmerk.

Het SNA-keurmerk is dé norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en gebaseerd op de nationale normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2. In dit keurmerk zijn financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Een positieve screening op het SNA-keurmerk is voor een uitzendonderneming een vereiste voor het lidmaatschap van de NBBU.

Stichting Normering Arbeid

SEBO keurmerk

Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. In aanmerking komen bedrijven die:

  • zich inzetten voor het behouden of stimuleren van werkgelegenheid
  • aandacht hebben voor kwetsbare groepen
  • samenwerking zoeken met andere partijen, zoals de gemeente, onderwijs en toeleidende organisaties

De SEA-deelnemers, verenigd in het Sociaal Economisch Platform (SEP), controleren of een onderneming aan de criteria van het SEBO-keurmerk-voldoet.

SEBO keurmerk Gemeente Zoetermeer

VCU

vcu logo

Veilig en verantwoord werken is belangrijk voor Apics Flexjobs, we zijn daarom ook VCU gecertificeerd en kunnen daardoor personeel leveren voor VCA gecertificeerde bedrijven. Met het voldoen aan het VCU certificaat hebben we aangetoond belang te hebben bij goede werkomstandigheden, het voeren van milieubeleid en dat we als organisatie beschikken over een hoog veiligheidsbewustzijn.

VCU