Privacy en gebruiksvoorwaarden

Apics NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen, opmerkingen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Apics NL zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen noch doorgeven, met uitzondering van onze verplichtingen in het kader van het Nederlands Recht.

gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

gebruik van gegevens

Om inzicht te krijgen in de wensen van onze bezoekers en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren worden gegevens over bezoeken aan onze website bijgehouden. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor medewerkers van [we] en haar ondersteunende bedrijven. De gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden, tenzij de Nederlandse wet ons daartoe verplicht.

cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Apics NLgebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Zij stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

externe verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan niet over technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kunnen daarom geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen instemming in met de inhoud van de externe site. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

opmerkingen, vragen en klachten

Heeft u opmerkingen, vragen en/of klachten over onze website(s), dan verzoeken wij u die aan ons kenbaar te maken. Maakt u daarvoor gebruik van onze contactpagina.