Benadering en implementatie

Wij maken van de Supply Chain Academy úw academy. Voor onze opleidingen, oplossingen en programma’s is Action Learning – leren binnen de werksfeer – altijd het uitgangspunt. In de uitvoering werken de studenten, uw hogere personeelsleden, zodoende aan projecten die direct leiden tot oplossingen voor uw meest urgente problemen.

Ondernemerschap is wat ons aan uw doelstellingen verbindt. Samen bereiken wij doorbraken op het terrein van uw strategieën, markten, afnemers en concurrenten. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van uw onderneming zetten wij onze instrumenten – zoals workshops, audits, benchmarks, best practices en business cases – in om uw employees te leiden naar het verbeteren van o.a. productiviteit, marges, omzet en productontwikkeling.

vier stappen

In onze benadering onderscheiden we vier fases of stappen:

1. Voorbereiding

In deze stap inventariseren wij de mogelijkheden om uw Supply Chain met kennis te versterken. We maken een beoordeling van het kennisniveau en de vaardigheden van uw werknemers en kijken naar de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en niveaus in uw organisatie. Hieruit komen de doelstellingen en het verbeterpad voort.

2. Ontwerp

Vanuit de mogelijkheden en doelstellingen uit stap 1 formuleren we een programma tot uitvoering van het vebeterpad. Dat programma bestaat uit een verzameling projecten met elk hun eigen bronnen, tijdsverloop en doelstellingen.

3. Uitvoering

De deelnemers, uw werknemers, zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten waarbij zij zich gesteund weten door hun Supply Chain Academy. De Supply Chain Academy biedt een veilige, uitdagende omgeving waar regelmatig feedback over hun vooruitgang wordt uitgewisseld. De competenties nemen toe door Action Learning en het inzicht van uw werknemers in hun rol binnen de processen en wat hun invloed is op de kwaliteit en resultaten groeit.

4. Doorgeven

Nu uw werknemers geladen zijn met kennis, ervaring en ingeslepen vaardigheden, zijn ze klaar om hun collega’s te coachen in hun ontwikkeling. Uw werknemers nemen onze taken over en zorgen ervoor dat het delen van kennis de dagelijkse praktijk wordt. Uw bedrijf is nu een zelflerende organisatie geworden, kennis is deel geworden van uw bedrijf en het weglekken van kennis door vertrekkende werknemers is geen probleem meer.