Onze visie, missie en waarden

Supply Chain Academy wil leidend zijn in het vertalen van theoretische concepten in kennis die in de praktijk toepasbaar is. Daarom willen wij de verbindende factor zijn tussen enerzijds het theoretisch hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) en anderzijds bedrijven.

Dat bereiken wij met:

  • wereldwijd werkterrein – lokaal versterkt met de vestigingen van onze partners in Europa, de VS, China en de andere delen van Azië
  • theorie en kennis toepasbaar maken
  • innoveren en ondersteunen
  • best-practices per branche, regio en cultuur
  • interactieve, resultaatgerichte scholing
  • verbeteren van ondernemerschap
  • als een SMART-organisatie

Onze visie, missie en waarden

Onze missie is het behalen van de hoogste baten, prestaties en productiviteit voor onze klanten. Binnen de organisaties van onze klanten bereiken wij een levendige uitwisseling van kennis en informatie, waarmee de prestaties en resultaten duurzaam worden bevorderd.

Bij al ons handelen laten wij ons leiden door:

  • Integriteit – doen wat je belooft. Wij zien wederzijds vertrouwen als het vertrekpunt voor de persoonlijke en professionele relaties.
  • Innovatie – groeien door vernieuwing. Wij geloven in een voortdurend leerproces en in creativiteit als middelen om nieuwe kansen te genereren voor verbetering van onze diensten
  • Uitmuntendheid – wij zijn pas tevreden wanner wij de beste zijn