DSM

Jan-Douwe Noorduin, 30 juli 2014

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders.

Voor DSM ontwikkelden wij alle Supply Chain Management training modules voor alle managementniveaus binnen DSM. De workshops zijn een randvoorwaarde bij SAP-implementaties en alle andere verbeteringsprogramma’s.