Farma & Life Sciences

Visie op Farma & Life Sciences

Onze gezondheidszorg groeit jaar na jaar. Er zijn vele oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de bevolkingsgroei, de stijgende levensverwachting en natuurlijk de vergrijzing. Maar ook aan meer welvaart en een toename van meervoudige chronische ziektes.

Vanzelfsprekend groeien ook de kosten. Waar we in 2000 ‘slechts’ 9,5 procent van ons BBP uitgaven aan de gezondheidszorg, was dat in 2019 al 12 procent. En naar verwachting geven we in 2030 maar liefst 30 procent van het BBP uit aan de zorg. Het gevolg is dat we vaker de kosten en baten voor de maatschappij en de patiënten afwegen.

We hebben dus behoefte aan meetbaar waarde toevoegende zorg.

SDG’s en Farma & Life Sciences

De stip aan de horizon is op maat gemaakte zorg die meetbaar het leven van patiënten verbetert. In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze persoonlijke missie om organisaties binnen Farma & Life Sciences te helpen bij het leveren van goede gezondheid en welzijn voor iedereen. Been Management Consulting helpt daarom met de versnelling van strategie executie en de bijbehorende transformatietrajecten, zodat elke patient de beste zorg kan krijgen. Nu, in 2030 en ver daarna.

Waarbij Been Management Consulting helpt

Been Management Consulting werkt samen met opdrachtgevers en helpt bij de duurzame implementatie van veranderingsprocessen. Wij kunnen jou helpen om de juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt te realiseren. We ondersteunen leiders bij het implementeren van patiëntgerichte, effectieve en toekomstbestendige organisaties, processen, vaardigheden en gedrag. Dat doen wij in drie aandachtsgebieden: Value Based Healthcare (VBHC), Commercial Excellence en Supply Chain Excellence.

 

Value Based Healthcare

Het doel is om betere gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren. Daarbij hoort de omslag van betalen voor volume naar betalen op basis van uitkomsten. Het sturen op kwaliteit betekent op basis van de gestandaardiseerde indicatoren meten, monitoren, benchmarken en verbeteren om uiteindelijk te leren. Kortom, de PDCA-cyclus moet worden doorlopen. Dit doen we door enerzijds het optimaliseren van zorgprocessen binnen ziekenhuizen. Anderzijds kun je denken aan het verplaatsen van zorg naar de patiënt thuis.

Waar kunnen we jou mee helpen:

  • Verplaatsten van naar zorg naar de patiënt thuis (inclusief business case en business rationale).
  • Verbeteren van de zorg voor de patiënt door middel van VBHC-consulting
    Patiëntgerichte oplossingen ontwikkelen en implementeren.

Commercial Excellence

Farma heeft het steeds meer moeite om de arts face-to-face te bereiken. ​Bestaande engagement-strategieën, zoals congressen of bezoeken, voldoen niet meer. Artsen zijn kritischer en eisen meer op hen toegespitste – niet promotionele – content. De juiste content via het juiste kanaal wordt steeds belangrijker.

Door processen meer rondom de klant en patiënt te organiseren wordt de effectiviteit en efficiëntie van marketing- en salesactiviteiten voor het brandportfolio geoptimaliseerd.​ Om dit te realiseren transformeren farmaceuten naar een organisatie waar de klant en de patiënt centraal staan.

Waar kunnen we jou mee helpen:

  • Het inrichten van multidisciplinaire commerciële organisaties waarbij klant en patient centraal staat.
  • Ontwikkelen en implementeren van (digitale / omni channel) engagement strategie.
  • Vertalen van strategie naar concrete (resultaat) operationele plannen en brand plans.

Supply Chain Excellence

Ons doel binnen de farma & life science sector is het verzekeren van een stabiele levering van therapieën aan iedereen. Dit is een grote uitdaging. Supply chain organisaties binnen de sector hebben namelijk te maken met steeds individuelere therapieen, nieuwe geografische marktgebieden, stringente eisen van wetgevers en een steeds hoger ritme van nieuwe producten en therapieën.

Waar we jou mee helpen:

  • Het ontwerpen en inrichten van een ‘responsive supply chain’, oftewel een logistieke keten die is ontworpen om op bovenstaande uitdagingen het antwoord te geven.
  • Het doelgericht maken van logistieke processen, bijvoorbeeld door integrale planning (S&OP) en effectievere samenwerking met klanten en andere ketenpartners.
  • Het opzetten van doelgerichte data infrastructuur en het effectief gebruik maken van data richting zinvolle analyses en zinvolle verbeteracties.

De farma & life science sector kent vele uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van ons gedrag, de technologie en de marktstructuur. Van hoofd en hart. Die uitdaging gaan wij graag, samen met jullie, aan.